ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   
 
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศผลคะแนน ITA.pdf_110624_161354.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2567