อำนาจหน้าที่
     
อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
   
 
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล.pdf_260224_162914.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567