โครงสร้างองค์กร
     
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างองค์กร
   
 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครงสร้างองค์กร.pdf_260224_162300.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงาน อบต_บางยี่โท_0_260224_162300.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2567