ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 1_ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือนตุลาคม 2565.pdf_280224_092900.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 2_ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565_0_280224_092900.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 3_ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565_1_280224_092900.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 4_ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566_2_280224_092900.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 5_ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566_3_280224_092900.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 6_ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566_4_280224_092900.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 (รอบ6เดือน)_5_280224_092900.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567