ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณสำนักงาน อบต.บางยี่โท) หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท
   
 
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณสำนักงาน อบต.บางยี่โท) หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 3.1.pdf_280224_092829.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 3.2_0_280224_092829.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567