ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณสำนักงาน อบต.บางยี่โท) หมู่ที่ 3 จตำบลบางยี่โท
   
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณสำนักงาน อบต.บางยี่โท) หมู่ที่ 3 จตำบลบางยี่โท
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 2.pdf_280224_092810.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567