เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษี และอื่นๆ
     
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษี และอื่นๆ การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพจากวาตภัย
   
 

 การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพจากวาตภัย

 
     1. ขณะเกิดวาตภัย
          1.1 พยายามคุมสติให้ดีขณะมีลมพายุ
          1.2 ไม่ควรออกมานอกอาคาร
          1.3 ไม่ควรอยู่ในที่ลุ่ม  หรือที่ราบริมทะเล
     2. หลังเกิดวาตภัย หลังจากเกิดวาตภัย ควรปฏิบัติ ดังนี้
          2.1 เมื่อพายุสงบควรรออย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อน เพื่อให้แน่ในว่าพายุสงบแน่นอน
          2.2 หากมีผู้บาดเจ็บให้ช่วยเหลือทันที หรือนำส่งโรงพยาบาล
          2.3 หากมีสิ่งหักพัง ต้นไม้ล้ม ควรเก็บหรือจัดการให้ปลอดภัย
          2.4 ถ้ามีท่อประปาแตก ไม่ควรใช้น้ำประปา เพราอาจทำให้เกิดโรคได้  ควรรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
          2.5  หากมีเสาไฟฟ้าล้ม สายไฟขาด อย่าเข้าใกล้ ให้ทำเครื่องกีดขวาง เพื่อแจ้งอันตราย และแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาจัดการโดยเร็ว
   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567