อัลบั้มภาพ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
* อัลบั้ม *
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
การประชุมประชาคม (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
การประชุมประชาคม (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อ
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤษภาคม 2567
โครงการฝึกอบรมอาชีพ  หลักสูตรการทำไข่อำพัน  และไข่เค็มจากตอซ
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการทำไข่อำพัน และไข่เค็มจากตอซ
(จำนวน 38 รูป ชมแล้ว 202 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2567
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 186 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการ จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสม
โครงการ จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสม
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยตลอดเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2566
ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยตลอดเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2566
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการรู้ทันภัยจากสื่อออนไลน์เพื่อสุขภาพกายจิตที่ดี
โครงการรู้ทันภัยจากสื่อออนไลน์เพื่อสุขภาพกายจิตที่ดี
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570
ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570
ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการจิตอาสาร่วมใจรักษ์พัฒนา คลองขุนศรี
โครงการจิตอาสาร่วมใจรักษ์พัฒนา คลองขุนศรี
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เน
โครงการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
วันน้อมรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนิน
วันน้อมรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนิน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเ
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
งานทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ อบต.บางยี่โท
งานทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ อบต.บางยี่โท
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>