ลำดับ หัวข้อ วันที่
1ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
2ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พ.ค. 2567
3จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (เลียบคลองรางสะแก ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 2 ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เม.ย. 2567
4จ้างปรับปรุง ถนนลูกรัง (เลียบคลองตะเภา ตอนปลาย) หมู่ที่ 4 ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เม.ย. 2567
5จ้างซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง และลงดินไหล่ทาง พร้อมกดเสาเข็มไม้ไหล่ทาง (ตรงข้าม รพ.สต.ห่อหมก) หมู่ที่ ๒ ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
6ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567
7ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567
8ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ทำป้ายโครงเหล็กสำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
9 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มี.ค. 2567
10ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มี.ค. 2567